top of page

תרומות למצפור מיכל

הקמת המצפור מומנה על ידי חבריה של מיכל וחברי המשפחה.

לטובת תחזוקת המצפור, ועל מנת להצטרף ולהיות חלק מהנצחת מיכלי שלנו, אנחנו מזמינים את חברינו היקרים לתרום תרומה צנועה על מנת שנוכל לשמר פינת נוף מדהימה זו, וכמובן את זכרה של מיכל.

ניתן להעביר תרומות ישירות לחשבון הבנק של העמותה, לשלוח צ'ק לבית משפחת זהר או העברה לחשבון פייפל של העמותה.

חשבון בנק

הבנק הבינלאומי, סניף נהריה

מס' בנק - 31

מספר סניף - 052

מספר חשבון - 409-398705

כתובת למשלוח צ'ק

משפחת זהר

גילון

ד.נ. משגב

מיקוד 20103

חשבון פייפל

Michal.NPO@gmail.com

bottom of page